جزئیات معافیت‌های سربازی تشریح شد

خورنا: به گـزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سازمان وظیفه عمومی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاع رسانی قبلی، با توجه به اینکه تصویب قانون وظیفه عمومی تغییر ضوابط برخی از معافیت‌ها و یا حذف آن‌ها را در برداشته است، در این راستا برخی ازمشمولان که واجد شرایط معافیت‌های مقرر در سال 90 از قبیل معافیت جد و جده، سه برادری، کسرخدمت منجر به معافیت، پدر در حبس و غیره بوده و بدلیل عدم آگاهی و یا پاره‌ای از مشکلات فقط تا پایان سال 90 موفق به بهره‌مندی از این نوع معافیت‌ها نبوده‌اند درصورتیکه همچنان واجد شرایط این معافیت‌ها باشند تا پایان شهریور ماه امسال (31/6/91) فرصت دارند تا برای ثبت درخواست خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) اقدام کنند.

این اطلاعیه در خصوص شرایط معافیت سه برادری در سال 90 می‌افزاید: با مساعدت صورت گرفته در خصوص این نوع معافیت، چنانچه فرزند سوم خانواده حداقل نیمی از مدت خدمت دوره ضرورت (9ماه) را تا پایان سال 90 گذرانده و خدمت وی همچنان استمرار داشته باشد، بعنوان برادر خدمت کرده محسوب شده و برادر چهارم وی تا تاریخ 31/6/91 مهلت داشته تا برای ثبت درخواست خود به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه کند.

در معافیت مذکور برادر دارای سابقه خدمت در صورت فوت، بعنوان برادر خدمت کرده محسوب شده و همچنین کسرخدمت بسیج برادران خدمت کرده نیز جزء مدت خدمت آنان لحاظ و گواهی کسرخدمت بسیج صادره در سال 91 نیزقابل محاسبه خواهد بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.