حجم پایه مجتمعهای پتروشیمی بوعلی و بندر امام تعیین شد

باقرگل فر-خورنا:مدیرعملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری از انجام عملیات تعیین حجم پایه /کالیبراسیون سیستم پُرووِر مجتمعهای پتروشیمی بوعلی و بندر امام بدست کارشناسان این شرکت خبر داد که اجرای آن بالغ بر ٣ میلیارد و ۵٠٠ میلیون ریال به صورت مستقیم سود و صرفه اقتصادی در پی داشته است.

منوچهر آرزومند با بیان این که اندازه گیری مقادیر نفت خام، گاز و مایعات گازی از ضروری ترین پارامترهای عملیاتی به شمار می رود، اظهار کرد: همچنین توجه به میزان دقت و صحت مقادیر تولید در مبادی فروش از الزامهای مشتری مداری و حداقل قطعی نبودن در احجام تحویلی به مشتریان درون و برون سازمانی در راستای صیانت از سرمایه های ملی و مبنای محاسبات مالی کشور است.

وی، گفت: در همین راستا در ایستگاههای اندازه گیری گازمایع و نفتای تولیدی مناطق نفتخیز جنوب به پتروشیمیهای بندر امام و بوعلی ماهشهر عملیات ظرفیت سنجی و تعیین حجم پایه سیستم پروورهای ایستگاه های فوق الذکر انجام گرفت.

مدیر عملیات شرکت نفت و گاز آغاجاری افزود: برای تسریع در انجام عملیات و کاهش هزینه ها، مذاکره و اقدامهایی برای استفاده از امکانات و تجارب شرکت پایانه های نفتی به عمل آمد.

وی، افزود:  با توجه به صلاحیت شرکت پایانه ها برای انجام عملیات زیر نظر شرکتهای بازرسی و گواهی دهنده، عملیات دقیق و حساس کالیبراسیون سیستم پُرووِر ٢ ایستگاه در حداقل زمان و با کمترین مشکلات در حضور نمایندگان نظارت بر تولید، شرکت بازرسی SGS امور مهندسی گازمایع و نمایندگان پتروشیمی بندر امام و بوعلی به عنوان مشتریان و طرفهای ذینفع با موفقیت انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، آرزومند با اشاره به ای نکه این عملیات برای اولین بار از بدو راه اندازی با این دقت و حساسیت صورت گرفته  و قبل از انقلاب نمونه این اقدامات توسط کارشناسان خارجی انجام می شد، گفت:  عملیات فوق افزون بر افزایش سطح اطمینان و رعایت اصول مشتری محوری، بالغ بر سه میلیارد و ۵٠٠ میلیون ریال به صورت مستقیم سود و صرفه اقتصادی در پی داشته است .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.