آخرین آمار صدور شناسنامه مکانیزه و کارت ملی هوشمند در ثبت احوال شوشتر

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان شوشتر از صدور بیش از دو هزار کارت ملی هوشمند از ابتدای امسال خبرداد .

آرش حسینوند در گفتگو با خبرنگار خورنا در شوشتر گفت: در فروردین سال جاری تعداد ۳۰۵۰ مورد و در اردیبهشت نیز ۴۳۵۰ مورد درخواست صدور کارت ملی هوشمند در شهرستان شوشتر به ثبت رسیده است .

وی افزود: از فروردین تا اردیبهشت ماه سال جاری در مجموع ۲۶۵۷ عدد کارت ملی هوشمند صادر شده است .

حسینوند خاطرنشان کرد: همچنین در فروردین ماه سال جاری تعداد ۷۸۳ عدد و در اردیبهشت نیز تعداد ۹۵۶ عدد شناسنامه مکانیزه در ثبت احوال شوشتر صادر شده است .

وی گفت: شهروندانی که درخواست صدور کارت ملی و یا شناسنامه داده اند می توانند برای تحویل شناسنامه و کارت ملی خود به اداره ثبت احوال شوشتر مراجعه نمایند ./

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.