توزیع کود مایع رایگان بین کشاورزان آبادانی

خورنا – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان از توزیع رایگان کود مایع NPK  بین کشاورزان منطقه خبر داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.