دکتر کیانوش راد گزینه پیشنهادی شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب خوزستان به وزارت کشور

خورنا – گفته می شود دکتر کیانوش راد از میان دو گزینه دیگر پیشنهادی شورا رای قابل توجهی آورده است. خبرها از تداوم اینگونه جلسات در تهران حکایت دارد.

به گزارش خورنا، در جلسه دیشب شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب خوزستان که با دستور معرفی استاندار پیشنهادی  این شورا به وزارت کشور برگزار شد دکتر محمد کیانوش راد رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان خوزستان و نماینده مردم اهواز در مجلس ششم با رای اکثریت قاطع اعضای این شورا به عنوان گزینه پیشنهادی  به وزارت کشور معرفی گردید.

گفته می شود دکتر کیانوش راد از میان دو گزینه دیگر پیشنهادی شورا رای قابل توجهی آورده است. خبرها از تداوم اینگونه جلسات در تهران حکایت دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.