روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان اعلام کرد:

تامین آب اراضی کشاورزی حوضه کرخه متناسب با میزان قرارداد

خورنا – ،در این اطلاعیه آمده است:

با عنایت به بارش های مناسب بهاره سال جاری و بهبود وضعیت آورد حوضه کرخه به اطلاع کشاورزان محترم حوضه رودخانه کرخه می رساند، سازمان آب و برق خوزستان آمادگی لازم جهت تامین آب کشت های تابستانه اراضی آبخور حوضه کرخه را دارد.
از کشاورزان محترم تقاضا می شود در اسرع وقت جهت انعقاد قرارداد تامین آب به دفاتر شرکت های بهره برداری و امور آب مناطق مراجعه فرمایند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: تامین آب مناسب اراضی، متناسب با میزان قرارداد آب صورت می گیرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.