جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات شهرستان شادگان با حضور مدیر کل روابط عمومی استانداری

باقر گل فر-خورنا:مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان در  جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های ادارات شهرستان شادگان برگزار شد، گفت : روابط عمومی به عنوان پیشانی هر دستگاه شنا خته می شود و هر کارشناس روابط عمومی باید متخصص در این امر باشد .
جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های ادارات شهرستان شادگان با حضور مهندس بهروز فرج اللهی فرماندار شادگان ، مهندس درویش مشاور استاندار و مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان ، جمعی از مسئولین  و روابط عمومی این شهرستان  در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
بهرور فرج اللهی فرماندار شادگان در این جلسه گفت: روابط عمومی های ادارات و نهادهای شهرستان باید با شناخت و آگاهی از نیازهای مردم، آن را به مدیران خود انتقال دهند و با یک ارتباط دو طرفه باعث ایجاد همدلی بین مردم و مسئولین شوند.
فرماندار شادگان  ادامه داد: روابط عمومی ها در برقراری ارتباط و افزایش آگاهی مردم از نحوه فعالیت های مدیران نقش مهمی در بازخورد عملکرد و انجام  وظایف آنان دارند که باید با استفاده از ابزارهای جدید اطلاع رسانی به سمت روابط عمومی الکترونیک حرکت نمود.
مشاور استاندار در روابط عمومی استانداری خوزستان نیز در این جلسه ، ماه پر خیر و برکت شعبان را تبریک گفت و سپس عنوان کرد : روابط عمومی به عنوان پیشانی هر دستگاه شنا خته می شود و هر کارشناس روابط عمومی باید متخصص در این امر باشد .
وی افزود :با توجه به گسترش فنآوری اطلاعات، پنهان کردن خبر ممکن نیست و برای جلوگیری از درج اخبار کذب در فضای مجازی، روابط عمومی ها دیپلماسی پنهان کردن خبر را کنار بگذارند.
درویش با بیان چرخه تولید اطلاعات و خبر در فضای مجازی اظهار کرد:با توجه به چرخه تولید خبر که با دریافت اطلاعات شروع می شود و به انتشار و قضاوت خبر منتهی می شود، چنانچه منبع، خبری را پنهان کرده و اطلاعات از منابع غیر معتبر انتشار یابد، منجر به تولید اخبار کذب و قضاوت نادرست می شود.
وی اضافه کرد:برای جلوگیری از انتشار اخبار کذب و نادرست در فضای مجازی، روابط عمومی ها اطلاعات و اخبار درست و صحیح را در اختیار رسانه ها قراردهند.
درویش با تشریح نقش روابط عمومی ها در دستگاه های اجرایی، افزود:روابط عمومی ها برای نصب بنر تبلیغاتی در چارت سازمانی دستگاه های اجرایی ایجاد نشده اند و رسالت آنها انتشار اخبار و عملکرد آن سازمان به رسانه ها و مردم است.
وی خاطر نشان کرد : روابط عمومی نقطه اتصال مردم و مسولین است ضمن آنکه روابط عمومی اختصاصی نبوده و متعلق به همه مردم و ملت است و آنچه مهم است و روابط عمومی با آن مواجه است تنظیم روابط مسئولین با مردم، مسئولین با مسئولین و یکایک اقشار جامعه با روابط عمومی است که اگر این تنظیمات درست صورت پذیرد عملکرد دستگاه ها به درستی به مردم بازگو خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری خوزستان افزود:استان به سمت رونق صنعت تجارت و گردشگری برای افزایش درآمدزایی و اشتغال پیش رفته و با بهره برداری از بنادر تجاری در شهرستان های جنوب خوزستان و رونق نقاط گردشگری شهرستان های مرزی، سعی در جذب گردشگر و صنعت تجارت در برنامه استانداری خوزستان گنجانده شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.