تودیع و معارفه بخشدار جدید بندرامام خمینی(ره)

باقر گل فر-خورنا:تودیع و معارفه بخشدار بندرامام خمینی(ره) روز یکشنبه مورخ۱۹/۰۲/۹۵ در محل سالن بخشداری شهر بندرامام خمینی(ره) برگزار گردید.

این مراسم با حضور جناب آقای حبیر معاون سیاسی استانداری خوزستان و مسئولین شهری جناب آقای مهندس آرش قنبری بعنوان بخشدار جدید شهر بندر امام خمینی(ره)معرفی شد.آقای مهندس قنبری قبلاً معاونت فرمانداری شوشتر بوده اند.در پایان از خدمات صادقانه حناب آقای مهندس سید مهران رفیعی بخشدار سابق شهر بندرامام خمینی(ره) تجلیل وتقدیر شد.در ضمن آقای مهندس رفیعی بعنوان فرماندار هندیجان منصوب شدند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.