سوت پایان انتخابات؛ایا با یک حق رای وظیفه ما به اتمام رسید؟

بالاخره دور دوم انتخابات مجلس برگزار شد ؛منتخبین مردم در منطقه بعداز ماهها تبلیغات و وعده های گوناگون به طور کامل مشخص شدند و فضای پرتلاطم انتخاباتی و تبلیغاتی فروکش کرد.

خورنا- بالاخره دور دوم انتخابات مجلس برگزار شد ؛منتخبین مردم در منطقه بعداز ماهها تبلیغات و وعده های گوناگون به طور کامل مشخص شدند و فضای پرتلاطم انتخاباتی و تبلیغاتی فروکش کرد.مردم ما علی رغم گلایه ها و نارضایتی هایی که به نمایندگان ادوار مختلف دارند این بار هم با هر انگیزه و قصدی،حضوری پر شوردر صحنه انتخابات داشتند به امید اینکه تحولی در زندگی به سمت رشد و تعالی احساس کنند.

اما سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که ایا به تنهایی همین رویه اعلان خواستها و نیازهای خود به کاندیداها ،گرفتن قول از انها و حضور حداکثری در سر صندوق های رای به تنهایی تضمین کننده پیشرفت و توسعه در جامعه ما خواهد بود؟ایا مشارکت مدنی موثر که مستلزم توسعه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی منطقه خواهد بود با فرستادن نماینده به مجلس و به حال خود رها کردن اوتحقق خواهد یافت؟

واقعیت موجود در جامعه نشاندهنده این است که اکثر شهروندان ما وظیفه و تکلیف خود را پس از پایان رای گیری تمام شده تلقی می کنند و اگر گاه گداری ارتباطی به صورت حداقلی و مقطعی با نماینده داشته باشند در محدوده رفع مشکلات و احتیاجات شخصی و محلی بوده است . متاسفانه بیشتر مردم بدلیل عدم اگاهی به راههای مطالبه گری و دارا نبودن روحیه و دغدغه حرکتها و رفتارهای جمعی و اجتماعی به شکل منفعلانه در انتظار تحولات شگرف و معجزه گونه از سوی نماینده می مانند و در ادامه نیز بعد از مدتی به دلیل عدم رفع نیازهای خود و احساس تغییر در زندگی ،حداکثر واکنشی که نشان می دهند غرغرها،ایرادگیری و سخنان نا امید کننده ای است که نمونه های فراوان ان در سطح جامعه مشاهده می گردد.در این موقع است که با حس سرخوردگی از به نتیجه نرسیدن ارزوها و امیدها در ورطه اتهام زنی به اشخاص ،نهادها وناامیدی از نتیجه مشارکت افرینی سیاسی و اجتماعی در جامعه  می افتند.

اما با نگاهی به جوامع مدنی و پیشرفته وضیعت به گونه ای دیگر مشاهده می شود ،انها با توجه به نوع فرهنگ اجتماعی و سیاسی ،پایان انتخابات و شروع دوره نمایندگی را اغازی برای مطالبه گری و نظارت اگاهانه از نماینده برای ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم جامعه می دانند .رفتارها و کنش های سیاسی و اجتماعی انها بر طبق  وظایف قانونی نمایندگان چنان در قالب  احزاب،انجمن ها و سازمانهای مردم نهاد نهادینه و فرهنگ سازی گردیده که باعث توجه نماینده به حرکت در جهت خواستهای مردم شده که به تبع ان  اثار فراوانی را در توسعه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی جامعه به دنبال خواهد داشت. ولی در جامعه ما خلاف ان رویه است؛  انچه باید شهروندان ما بدان توجه نمایند تداوم شایسته روند مشارکت سیاسی و اجتماعی در بعد از انتخابات و به شکل و در قالب یک جامعه مدنی جهت مطالبه گری،پرسشگری و نظارت بر عملکرد نماینده مجلس جهت دفاع از حقوق شهروندی و ایجاد عدالت در جامعه است.مردم ما باید با اگاهی،حساسیت و تلاش نحوه حضور وتلاش نماینده منتخب خود در مجلس جهت ارایه و پیگیری طرح ها و لوایح ،قانونگذاری ، نظارت و برنامه او برای برون رفت منطقه از محرومیت و عدم توسعه یافتگی را از راههای گوناگونی چون احزاب،تشکلها ،رسانه ها(مطبوعات و صدا و سیما)و تماس با نماینده مورد بررسی و کنکاش قرار دهند و با فاصله گیری از انزوا نقش اگاهانه ،عقلانی و مسولانه ای در اتفاقات و رویدادهای پیرامونی  منطقه  خود داشته باشند.مردم ما نباید به شکل منفعلانه و با بی تفاوتی نماینده را به حال خود رها کنند ،چرا که این امکان را برای  انها فراهم میکند که بخاطر فاصله ای که از چشم بینا و ناظر جامعه خود می گیرند فعالیت و عملکردی سلیقه ای ،باندی و محله ای داشته باشند.

نماینده باید احساس کند مردم ،نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه منطقه عملکرد و بیلان کاری او را رصد می کنند و قولهایی که در زمان تبلیغات به انها داده است را پیگیری و مطالبه می کنند و خواستار پاسخ ها و توضیحات قانع کننده در ارتباط با عملکرد او هستند.این امر سبب خواهد شد منتخبین نسبت به وعده های داده شده به مردم بی توجه نبوده و یا احیانا خود را به فراموشی نزنند و با جدیت فراوان پیگیر مطالبات شهروندان منطقه باشند.مسلما اگر فعالان اجتماعی و سیاسی در قالب تشکلهای مدنی اقدام به ارایه راهکارهای تخصصی و عملی در جهت توسعه و ارتقاء فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی  طی تعامل با نمایندگان داشته باشند،پایه مشورتی و پشتوانه قوی و محکمی برای توانمندی و کارایی او در مجلس خواهند بود.همچنین این نظارتها و پیگیریهای مردم  باعث خواهد شد در دوایر مختلف کاندیداهای فاقد صلاحیت و شیفته قدرت و ثروت جرات اعلام حضور در صحنه انتخابات و جرات عوام فریبی نداشته باشند و بستری برای راهیابی نمایندگانی کارامد و قوی بوده که توانایی همراهی با شهروندان فهیم،مطالبه گر و پرسشگررا داشته باشد.

نمایندگان ما به نیکی می دانند که در صورت عدم کارایی مفید و تاثیرگذار در توسعه و ابادانی منطقه ،عدم توانایی جهت اعتمادسازی و همراهی با شهروندان مطالبه گر و ناظر در اینده ای نزدیک محکوم به انزوا و شکست در عرصه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خواهند بود.به امید اینکه با تدبیر ،دانایی و همت مسولانه شهروندان در عرصه مشارکتای سیاسی جامعه موجبات توسعه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی توسط نمایندگان راستین و صادق مجلس به عنوان نماد حاکمیت ملی و عصاره فضایل ملت باشیم.

نوشته :پویان تابناک

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.