در آستانه پیک تابستان

واحد اول بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر به شبکه سراسری برق کشور متصل شد

خورنا – نخستین واحد بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر با ظرفیت ۱۶۲ مگاوات وارد مدار شبکه سراسری برق کشور شد.

نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر در قالب چهار واحدگازی از مجموعه طرح ۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه گازی (فاز دوم) در استان خوزستان در حال احداث است و براساس پیش‌بینی های صورت گرفته،‌ دومین واحد گاز این نیروگاه اوایل تیرماه سال جاری وارد مدار برق کشور خواهد شد.

ظرفیت بخش گاز این نیروگاه ۶۴۸ مگاوات است که در چهار واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی تا پایان سال جاری به طور کامل وارد مدار برق کشور خواهد شد.

درصد پیشرفت فیزیکی نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر تا پایان اردیبهشت سال جاری حدود ۷۰ درصد بوده و ولتاژ پست آن ۲۳۰کیلوولت است. این نیروگاه همچنین دارای ۵ مخزن سوخت هر کدام به ظرفیت  ۲۰۰۰۰ متر مکعب است.

نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر در راستای توسعه تولید برق کشور و پاسخگویی به رشد مصرف منطقه،‌ استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور و ارتقای دانش فنی در ساخت نیروگاه های حرارتی در ۱۵کیلومتری شهر ماهشهر و در حاشیه شرقی جاده قدیم جراحی و در زمینی به مساحت حدود ۱۰۰ هکتار واقع شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.