سخنرانی کواکبیان در اهواز و حواشی آن

خورنا -دبیر کل حزب مردم سالاری روز یکشنبه ۵ اردیبهشت‌ ماه در همایشی به میزبانی انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام (ره) دانشگاه شهید چمران اهواز پیرامون مجلس دهم و اقتصاد مقاومتی به سخنرانی و پرسش و پاسخ با دانشجویان پرداخت.

مصطفی کواکبیان در ابتدا و انتهای سخنان خود این نکته را خاطرنشان کرد که عضویت در تشکل های دانشگاه یک فریضه است و در ادامه افزود به تعبیر امام راحل نام انجمن اسلامی تکلیف می آورد.به ویژه این پنج عنوان تکلیف مضاعفی برای میزبان این برنامه به همراه آورده است.”دانشجویی” که پیش قراول دانشگاه باشند.”پیرو خط امام” که با شناخت شاخص های خط ایشان معنا پیدا می کند و تبعیت از راه شهید چمران که فردی جهادی و انقلابی بود.

وی اذعان داشت با توجه به مشخص نبودن نتیجه نهایی کرسی های مجلس دهم و مبهم بودن ترکیب سیاسی و به دنبال آن جهت گیری ها و تفکر غالب در حوزه اقتصادی تنها به بیان نظر شخصی می پردازد.

فعال اصلاح طلب اقتصاد مقاومتی را دارای پنج ویژگی دانست و معتقد بود مجلس دهم موظف به پیروی از خط مشی با ویژگی های زیر است.
۱-بومی کردن اقتصاد و تکیه بر توانمندی ها،ظرفیت های داخلی و کارآمدی جوانان
۲-درون‌زا بودن اقتصاد توأم با برون نگری
۳-حفظ هویت مستقل به دور از وابستگی های اقتصادی در کنار ارتباطات اقتصادی .
۴- داشتن برنامه منسجم همراستا با سند چشم انداز توسعه
۵-دستیابی به اقتصاد الگو

این نشست که به صورت پرسش و پاسخ کتبی با دانشجویان ادامه یافت؛حاشیه هایی به همراه داشت.عده ای با شلوغی و اهانت به بهانه پرسش شفاهی سعی در برهم زدن نظم سالن را داشتند.اینان که خود را مستقل و فراجناحی نشان می دادند، جهت گیری خاصی داشتند که با بی توجی جمع کثیر دانشجویان مواجه شدند.این دانشجویان،سخنانی خارج از بحث و نامرتبط با موضوع برنامه مطرح کردند که گاهی از طرف کواکبیان به عنوان اهانت و افترا شناخته شد.

امید می رود زین پس فضایی مناسب بر محور عقلانیت و اندیشه ورزی ایجاد شود. و بنا به فرموده مقام معظم رهبری ایجاد شور انتخاباتی و مشارکت حداکثری مهم ترین دغدغه ی تشکل ها و جنبش های دانشجویی باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.