رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک مطرح کرد:

اندیمشک قطب نخست تولید کلزا در خوزستان

خورنا – رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: امسال بیش از ۲۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک در بخش‌های شهری و روستایی شهرستان به کشت و تولید محصول کلزا اختصاص یافته است.

محمد جعفر آفرین در گفت و گو با خورنا اظهار داشت: کشت و تولید کلزا در کشور از جانب دولت حمایت می‌شود و دولت نگاه مثبتی به تولید این محصول کشاورزی در اراضی شهری و روستایی دارد.

وی افزود: بخش الوار گرمسیری از توابع شهرستان اندیمشک از عمده‌ترین تولید کنندگان این محصول مهم کشاورزی کشور است و میزان قابل توجهی از کشت این محصول را به خود اختصاص داده است.

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک عنوان کرد: امسال بیش از ۲۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک در بخش‌های شهری و روستایی شهرستان به کشت و تولید محصول کلزا اختصاص یافته است.

وی گفت: پیش بینی می‌شود با توجه به اختصاص این حجم از اراضی کشاورزی اندیمشک به کشت و تولید محصول کلزا بیش از ۲۵۰۰ تن از این محصول از طریق اراضی شهری و روستایی شهرستان و متناسب با نیاز مصرف کنندگان وارد بازار شود.

آفرین بیان کرد: محصول تولید شده کلزا در اراضی شهرستان اندیمشک از طریق سه مرکز پیش بینی شده به بازار مصرف خریداری و به بازار مصرف هدایت می‌شوند.

وی گفت: محصول کلزا در تولید انواع روغن استفاده فراوانی دارد و به همین جهت پس از خرید کلزا از کشاورزان این محصول برای تولید روغن به کارخانه‌های این صنعت برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی مختلف ارسال می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک اظهار کرد: کشاورزان اندیمشک با این میزان حجم اراضی و تولید کلزا عمده‌ترین تولید کننده این محصول در استان خوزستان هستند که محصول خود را به شهرها و استان‌های مختلف کشور صادر می‌کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.