چپ، راست، اعتدال، حامی سید جمال

خورنا – “چپ ، راست  ، اعتدال ، حامی سید جمال ” شعاری بود که امروز حامیان سید جمال طباطبایی در ایذه و باغملک  سر دادند!حمایت چهار کر سهید ، گورویی ، شالو و اورک از سید جمال طباطبایی بمب خبری امروز در  حوزه ی انتخابیه ی ایذه و باغملک بود و حمایت ۹۰ درصدی  مردم در ایذه را از  کاندیدای لیست امید به نمایش گذاشت. پنج استاد دانشگاه نیز امشب حمایت درویش پور نماینده ی فعلی ایذه از سید جمال طباطبایی را در جمع مردم ، اعلام می کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.