معاون اقتصادی استاندار خوزستان:

معاون استاندار: خوزستان دارای بیشترین آمار اشتغال دولتی در کشور است/ توسعه کارآفرینی در گرو حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط

آمنه محتشمی-خورنا:معاون اقتصادی استاندار خوزستان با اشاره به وجود بیشترین آمار اشتغال دولتی درخوزستان گفت:می توان با به بکارگیری رویکردی متفاوت و فعال نمودن بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به ویژه در صنایع پایین دستی در توسعه کارآفرینی گام برداشت.

مهرداد نیکویی معاونت اقتصادی استاندار خوزستان در نشست ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با بیان اینکه خوزستان دارای بیشترین آمار اشتغال دولتی در کشور است تصریح کرد:وجود صنایع بزرگ در استان خوزستان با ارزش افزوده پایین نسبت به صنایع کوچک بیش از پیش به این مشکل دامن زده و آمار بیکاری را در استان افزایش داده است، از این رو بایستی تمامی تلاش ها با توجه به تآکیدات استاندار محترم خوزستان به سمت و سوی فعال نمودن صنایع پایین دستی باشد.

وی اظهار کرد :وجود آمارهایی از استان خوزستان چون دارای رتبه چهارم در اقتصاد بدون نفت در کشور ،اقتصاد با نفت در رتبه دوم و بیکاری در رتبه سوم تصدیق این مورد است که مردم خوزستان با وجود ظرفیت های عظیم در این استان در حال حاظر با بیکاری دست و پنجه نرم میکنند.

مهرداد نیکویی در ادامه با اشاره به جوان بودن جامعه ایرانی و وجود استعدادهای نهفته در آن خاطر نشان کرد:رویکرد های گذشته در زمینه توسعه کار آفرینی دیگر کارساز نبوده و هدفمند نمودن آن مستلزم شناسایی کارآفرینان و طیف فکری آنان در کشور است که بتوان از آنان حمایت نموده و جهشی در زمینه اشتغال داشته باشیم.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان در پایان ضمن تآکید بر محقق شدن توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی با حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تصریح کرد:با توجه به اینکه تمام شرکت های بزرگ و موفق دنیا با ارزش افزوده بالا از تخصص و تلاش یک کارآفرین بوده اهمیت این موضوع را بیشتر نشان داده، از این رو باید رسالت وزارت کار را توسعه کارآفرینی با داشتن اهدافی مشخص و شناسایی محدودیت ها در راستای مرتفع نمودن آن تعیین نمود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.