رد رشوه میلیونی توسط پلیس ماهشهری

خورنا – مامور ماهشهری دست رد به رشوه ۵۰ میلیون ریالی توزیع کننده مواد مخدر، زد.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان خوزستان گفت: طی اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در شهرستان ماهشهر، ماموران کلانتری ۱۱ در بازرسی از منزل یک توزیع کننده ،بیش از شش گرم مواد مخدر از نوع هروئین و دو گرم سوخته تریاک کشف کردند.
سرهنگ “علی شوهانی” افزود: در این زمینه متهمی دشتگیر شد.

وی گفت:متهم برای رهایی و چشم پوشی، مبلغ ۵۰ میلیون ریال وجه نقد را به عنوان رشوه به یکی از ماموران کلانتری ۱۱ پیشنهاد می کند، که مامور وظیفه­ شناس وجه مورد نظر را صورتجلسه و به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی می دهد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.