جابجایی گردشگران تالاب شادگان با ۱۰۰ فروند قایق موتوری

باقر گل فر-خورنا:نعمت اله آلبوعبیش معون فرماندار شادگان ، از تالاب شادگان بعنوان بزرگترین تالاب بین المللی در کشور و هجدمین تالاب بین المللی جهان با تنوع گیاهی و جانوری منحصر بفرد یاد کردو گفت:این تالاب گردی و ظرفیت سازی گردشگری می تواند در کنار بخش کشاورزی ، موتور محرکه توسعه اقتصادی در شهرستان باشد.

معاون فرماندار شادگان:وجود برزگراههای آبادان – اهواز و آبادان – ماهشهر در کنار تالاب و نزدیکی تالاب به مرزهای آبی و خشکی را فرصت ارزشمندی در جهت افزایش جاذبه های طبیعی استان دانست و افزود:وجود راه آسفالته دسترسی در میان تالاب و نیروی انسانی آشنا به وضیعت تالاب و پذیرش توسعه زیر ساخت های گردشگری از سوی جوامع محلی و مسئولین از جمله نقاط قوت بسیار مهم و ارزندهای است.که ایجاد زیر ساخت های لازم و تاسیسات تفرجی و تالاب گردی بر اساس برنامه ای کارآمد و مدون توسط بخشهای دولتی و خصوصی در زمینه گردشگری تالاب را ملزم می سازد.

آلبوعبیش با اعلام اینکه در طول سال از تالاب شادگان بازدیدمی شودیادآور شد در تعطیلات نوروزی ۹۵ تعداد ۱۰۰ فروند قایق موتوری جاجایی گردشگران و بازدیدکنندگان تالاب اعم از شهرستانی ، استانی ، کشوری ، خارج از کشور را رابعهده داشتند و خدمات ارائه شده توسط قایق داران قابل تقدیر و تشکر است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.