نصب و راه اندازی سامانه پایش علائم دریانوردی در بندرامام خمینی

باقر گل فر-خورنا:به گزارش روابط عمومی،معاون فنی و نگهداری اداره کل ینادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به ضرورت پیش بینی و پیش گیری از خروج سیستم های روشنایی چراغ های دریایی از سرویس و ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی ذر آبراه خور موسی ، این سامانه الکترونیکی طراحی و راه اندازی گردید.

مهندس بهروز آقایی با شاره به استهلاک بیش از حد شناورها به سبب ترددهای فراوان برای بازدید وضعیت علائم دریانوردی و مصرف بیش از حد حامل های انرژی که منجر به افزایش هزینه های سرویس و نگهداری آنها می گردید. تصریح نمود لزوم بهره گیری از فن آوریهای نوین در این زمینه یکی از اهداف مهم معاونت تعیین شده بود.

وی در ادامه افزود:پس از مطالعه روش های مختلف ارتباطات الکترونیکی جهت استفاده در طراحی سامانه پایشی مورد بهره گیری از سامانه شناسایی خود کار در طراحی این سامانه جدید مدنظر قرار گرفت.

مهندس آقایی فرمود:عدم وابستگی سامانه (AIS)به اپراتورهای سرویس دهندگان جانبی ودر نتیجه مالکیت صد در صدی و سهولت انجام پایش های مستمر با استفاده از این فن آوری را از مهمترین مزایای این سامانه برشمرده افزود،پس از نصب و آزمایش این سامانه امکان پایش آخرین وضعیت نوردهی چراغ ها و برنامه ریزی و انجام تعمیرات پیشگیرانه و به هنگام برای علائم دریانوردی فراهم شده و از بروز خارج از سرویس های مقطی و مکرر اعتراض به عمل آید.

یادآور می شود،اجرای این پروژه با بهره گیری از فن آوریهای روز جهان و توان متخصصان داخلی ، طی مدت مکرر از شش ماه در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به اتمام رسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.