برگزاری جلسه ادواری معاونین آموزشی مقطع ابتدایی در شوشتر

خورنا – جلسه ادواری معاونین آموزشی مقطع ابتدایی در شوشتر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خورنا از شوشتر ، علی براتی معاونت اموزش ابتدایی در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات همکاران ، اظهار داشت: معاونین اموزشی بازوان توانند مدیر در اجرای برنامه ها و فعالیت های مدرسه هستند لذا تعامل و هماهنگی مدیر و معاون اموزشی می تواند زمینه فعال نمودن اموزشگاه را فراهم آورد.

وی تصریح نمود: نظارت بر فعالیت های آموزشی دانش آموزان و کلاس های درس دو وظیفه اصلی معاونین آموزشی است و در این بین توجه ویزه به کلاس اول و برنامه ریزی برای آنها می تواند گامی مهم برای ارتقای کیفیت آموزشی در سال های بعد را فراهم آورد.

براتی افزود: استمرار فعالیت های آموزشی تا پایان سال جاری و جلوگیری از تعطیلی مدارس نیز باید از برنامه های مهم و دغدغه اصلی معاونین آموزشی باشد تا دانش اموزان حداکثر بهره را از برنامه های آموزشی مدارس ببرند.

وی شاداب سازی و فراهم آوردن زمینه مناسب برای رشد خلاقیت ها و استعدادهای دانش اموزان را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود : معاونین باید با هماهنگ نمودن پیوند مدرسه با اولیا زمینه بروز این خلاقیت ها را در مدارس فراهم آورند.

در ادامه نیز کارشناسان اموزش مهم ترین مسایل آموزشی را بیان و معاونین آموزشی نیز مسایل و مشکلات مختلف را مطرح و به بحث وتبادل نظر پیرامون آنها پرداختند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.