نهضت فضای سبز دزفول همت مسولان را میطلبد

خورنا – مهندس آصفی با بیان اینکه دزفول دارای ظرفیتها و پتانسیل های خدادادی متعددی میباشد گفت : آب ، خاک و دانش کم نظیر کشاورزی در این منطقه ، نیاز به مدیریت درست ، پایدار و برنامه ریزی شده باشد.

فرماندار ویژه دزفول اظهار داشت : در قدیم جهت توسعه ی فضای شهری درخت وقف شده است و به هر عنوان سعی در گسترش این مهم داشته اند ، لذا معتقدم با بخشنامه نمیشود به افزایش فضای سبز در جهت اجرایی شدن نهضت سبز پرداخت ، و میبایست مسئولین شهرداری ها و ادارات عاشق این کار باشند.

مهندس آصفی معاون استاندار خوزستان با بیان اینکه اول باید از خویش شروع کرد بیان داشت : برای مثال در حال حاضر ما در فرمانداری شهرستان دزفول اقدام به کاشت و تولید ۲۰ هزار قلمه ی پیچک و سایر درختان و گلها کرده ایم و به ادارات و موسسات مردم نهاد و خانواده ها ، جهت توسعه فضای سبز تحویل داده ایم.

در ادامه این نشست معاون عمرانی فرمانداری دزفول مهندس پور رکنی با بیان اینکه منابع طبیعی باید در متن اجرایی شدن نهضت سبز قرار بگیرد تصریح کرد : منابع طبیعی نسبت به تهیه سهم همه ی دستگاههای عضو کمیته سبز در ایجاد و توسعه فضای سبز شهرستان برنامه ریزی و اقدام نماید.

مهندس پور رکنی در ادامه اظهار داشت : کاگروه تخصصی با محوریت جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست ، مرکز تحقیقات کشاورزی و سازمان فضای سبز شهرداری دزفول به منظور بررسی و ارزیابی گونه های گیاهی مناسب برای کاشت ، بر اساس دستور العمل بهینه سازی فضای سبز شهرهای استان ، با هدف شناسایی گونه های بومی مناسب کاشت در دزفول تشکیل و از نتیجه کارشناسی این تیم گزارش مبسوطی ارائه گردد.

در پایان این جلسه دستگاههای اجرایی اعم از شهرداری ها و مسئولین ادارات گزارش های موجود در ارتباط با فضای سبز در حوزه کاری خود را ارائه دادند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.