رد صلاحیت ۳نفر و انصراف ۲ نفر در حوزه انتخابیه دزفول

خورنا – به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات دزفول بهد نقل از دکتر امیر عیسی زاده تعداد کل داوطلبین ثبت نام کرده برای حوزه انتخابیه دزفول ۵۰نفر بوده که ۲ نفر آنها انصراف و پس از بررسی های به عمل آمده و جلسات متعدد هییت اجرایی واستفاده از منابع ۴ گانه جهت احراز ویا عدم صلاحیت داوطلبین طبق ماده ۴۹و۵۰ قانون مجلس ,۳ نفر رد صلاحیت و ۴۵ نفر دیگر به هییت های نظارت شهرستان واستان اعلام گردید.

دزفول با جمعیت حدود ۵۰۰هزار نفر دارای یک کرسی در بهارستان میباشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.