منصور قمر خبر داد؛

ثبت نام و بررسی صلاحیت های حوزه ماهشهر، امیدیه و هندیجان، فقط در فرمانداری بندرماهشهر انجام میشود

خورنا – فرماندار بندرماهشهر گفت: ثبت نام و بررسی صلاحیت های حوزه ماهشهر، امیدیه و هندیجان، فقط در فرمانداری بندرماهشهر انجام میشود.

منصور قمر در گفتگو با خورنا اظهار داشت: ثبت نام و بررسی صلاحیت های حوزه ماهشهر، امیدیه و هندیجان، از امروز آغاز شده و تا جمعه ادامه دارد و ثبت نام فقط در فرمانداری بندرماهشهر انجام میشود و حوزه های امیدیه و هندیجان حوزه های فرعی میباشند.

وی ادامه داد: هیچگونه ثبت نام و رسیدگی به صلاحیتی در حوزه های فرعی انجام نمیشود و فرمانداری های امیدیه و هندیجان صرفا در امور اجرایی و برگزاری انتخابات و نظارت بر حوزه های رای گیری فعالیت خواهند داشت.

قمر اظهار داشت: روند ثبت نام ها بدون هیچ مشکلی انجام میشود و تمام هماهنگی ها جهت برگزاری یک انتخابات خوب انجام شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.