آیت‌الله عباس کعبی ثبت نام کرد

خورنا -آیت‌الله عباس کعبی نماینده فعلی مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری برای انتخابات پنجمین دوره این مجلس نیز ثبت‌نام کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • لطفا این پیام را به اطلاع شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان خوزستان برسانید.

  چرا اصلاح طلبان استان خوزستان در انتخابات خبرگان منفعل عمل میکنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  اصلاح طلبان در دوره قبل حتی یک کاندیدای اختصاصی در این استان نداشتند.

  کمی دور اندیش تر اصلاح طلبان عمل کنند.

  اهمیت خبرگان رهبری از انتخابات رئیس جمهوری و مجلس بالاتر است.

  شما اصلاح طلبان وقتی روحانیون مستقل و معتدل را برای انتخابات خبرگان به استانهای خودتان نمی آورید معلوم است در انتخابات مجلس هم در استانتان به مشکل برخواهید خورد.چون دیگر روحانی سرشناسی ندارید که در استانتان از شما در مواقع تایید صلاحیت ها حمایت کند.

  کمی با تدبیر عمل کنید و خبرگان را دست کم نگیرید.

  اصلاح طلبان نباید فراموش کنند اولین استانی که در تمام انتخابات رئیس جمهوری کاندیدای اصلاح طلبان سفر انتخاباتی اش را از آنجا شروع کرده استان خوزستان بوده و پایگاه اصلی اصلاح طلبان در کشور غیر از تهران و یزد باید خوزستان دانست.

  اصلاح طلبان تلاش کنند کاندیدای بیشتری به این استان بفرستند و حتی به علت ازدحام کاندیدای اصلاح طلب و اصولگرای میانه رو در استان تهران برخی کاندیدها را به این استان دعوت کنید تا افراد بیشتری از اصلاح طلبان و روحانیون مستقل و اصولگرایان میانه رو به مجلس خبرگان ورود کنند.

  همه کاندیدها را به این استان دعوت کنید چه کاندیدا اصلاح طلب باشد یا مستقل یا اصولگرای میانه رو شما باید فکر تمام ظرفیت نمایندگی استان در خبرگان باشید.پس شکننده و نصف ظرفیت نشانه ضعف و شکست است.

  ظرفیت اصولگرایان میانه رو و روحانیون مستقل را دست کم نگیرید.هر چه باشد اصولگرای میانه رو بهتر از تندرو است.