مسئله این است: بسکتبال خوزستان!

مهدی چاروسایی,خبرنگارورزشی خورنا: قبل از برگزاری رقابت های لیگ برتربسکتبال باشگاههای کشور و قهرمانی بلامنازع نماینده شایسته خوزستان یعنی نفت آبادان که بیش از چهار دهه افول به مقام رفیع کشور دست یافته است ,باچه استدلال و براهینی به تنزل کشیده شده است؟

خوزستانی که مهد بسکتبال کشور بوده وبزرگانی همچون , مجیدتوفیق ها, اسدبرومی ها, منصورهفت لنگ ها, سروش نگهبان ها, سلیم شیب ها, که همگی ازمفاخر بسکتبال ایران زمین بوده اند این ظلم بگ سویه را قبول مینمودند.

باتمام احترامی که به فدراسیونی ها وزحمتکشان توسعه بسکتبال کشورداریم تنزل مقام نخست نماینده استان مان را به رده سوم جایز ندانسته و سوال میکنیم که آیا فیبا قبل از پایان مرحله نخست رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور وجود نداشته است؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.