تصاویر «خور سه مایلی» بندرماهشهر

خورنا – خورسماعیلی یکی از خورهای منشعب از خورموسی در شهرستان ماهشهر می باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، خور سماعیلی یکی از خورهای منشعب از خورموسی می‌باشد که در جنوب شهر ماهشهر و پیش از اسکله‌ی صادرات نفتی ماهشهر واقع شده است.

وجود صدها قایق ماهیگیری متعلق به صیادان ماهشهر در کرانه‌ی این خور، خور سماعیلی را به یکی از آبراه‌های مهم صیادی شهرستان تبدیل نموده است که از این طریق به دریا تردد می نمایند.

a  IMG_3695 IMG_3696 IMG_3697 IMG_3704 IMG_3709 IMG_3714 IMG_3717 IMG_3723

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • به نظرمیرسد اسم این خور باتوجه به حضور شرکت نفت انگلیس خورسه سه مایلی بوده است بخاطر فاصله اش باشهر

  • این آقا شیلات خورد!

  • خدا خونه اش چول کنه
    بحمدالله خراب شد
    ولی پوستش کلفته

  • خرابش کرد خدا خونشه خراب کنه

  • ایکاش فیض اله اهدایی ماهیگیری معشور نابود نمی کرد