خودکشی تبعه افغان در دزفول

خورنا – مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول روز سه شنبه بهخبرنگار ما گفت:این حادثه حوالی ساعت ۲۲ دوشنبه شب در روستای گاومیش آباد دزفول اتفاق افتاد.
فریدون جعفریانفر افزود:جوان افغان اسلحه شکاری را به سمت خود هدف گرفته و با شلیک گلوله جان باخت.
وی اظهار کرد:در پی این حادثه و تماس شهروندان فوریت های پزشکی ۱۱۵ در محل حضور یافت اما قبل از رسیدن اورژانس جوان افغان بر اثر شدت جراحت جان باخته بود.
علت این حادثه از سوی پلیس در دست پیگیری است.
افراد تبعه کشور افغانستان همچنان در مناطق مختلف شهرستان دزفول به ویژه مناطق حاشیه این شهر سکونت داشته و عمدتا به مشاغل کارگری مشغول اند.
آمار دقیقی از افغان های ساکن دزفول وجود ندارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.