آماربازی تیم های بسکتبال شیمیدر تهران_ دانشگاه آزاد

مهدی چاروسایی,خبرنگارورزشی خورنا:ازسری مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور در هفته پنجم این رقابتهادریکی از بازیهای حساس این هفته درتهران دوتیم شیمیدر تهران _دانشگاه آزاد به مصاف هم رفتند که در پایان این بازی شیمیدر توانست بانتیجه ۶۶بر۵۶تیم دانشگاه آزاد راشکست دهد.بدین ترتیب دانشگاه آزاد دومین شکست خودرا دراین فصل تجربه کرد.آمار این بازی به صورت زیر میباشد: نتیجه کوارتراول: شیمیدر۱۳_دانشگاه ۱۴٫ نتیجه کوارتر۲: شیمیدر۱۰_دانشگاه۱۹٫ نتیجه نیمه اول بازی: شیمیدر۲۳_دانشگاه۳۳٫ نتیجه کوارتر ۳: شیمیدر۲۱_دانشگاه۶٫ نتیجه کوارتر ۴: شمیدر۲۲_دانشگاه۱۷٫ نتیجه نیمه دوم بازی: شیمیدر۴۳_دانشگاه ۲۳٫ نتیجه نهایی بازی : شیمیدر۶۶_دانشگاه۵۶٫ ریباند حمله: شیمیدر۷_دانشگاه۱۴٫ ریباند دفاع: شیمیدر ۲۵_دانشگاه ۱۸٫ مجموع ریباندها: شیمیدر۳۲_دانشگاه ۳۲٫ پاس منجر به گل : شیمیدر۱۲_دانشگاه ۶٫ توپ ربایی : شیمیدر ۶_دانشگاه۵٫ توپ ازدست رفته: شیمیدر ۲۰_دانشگاه۱۵٫ بلاک شات : شیمیدر ۳_دانشگاه۴٫ مجموع خطا تیمی: شیمیدر ۳۴_دانشگاه ۲۷٫ هفته ششم رقابتها سوپر لیگ بسکتبال روز دوشنبه در پنج منطقه از کشور برگزار میگردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.