مراسم ۱۳ آبان در خرمشهر با حضور دانش آموزان برگزار شد

خورنا -مراسم بزرگداشت 13 آبان وروز دانش آموز درخرمشهر با حضورمسئولین لشکری وکشوری وخیل دانش آموزان درمحل صحن مسجدجامع خرمشهر نمادمقاومت این شهر برگزارشد.

خورنا -مراسم بزرگداشت ۱۳ آبان وروز دانش آموز درخرمشهر با حضورمسئولین لشکری وکشوری وخیل دانش آموزان درمحل صحن مسجدجامع خرمشهر نمادمقاومت این شهر برگزارشد.
دراین مراسم علاوه برحضورپررنگ دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی ، فرماندارویژه خرمشهر وروءسای ادارات ، نیروهای انتظامی ونظامی ونیز روحانیت معزز حضورداشتند.
دراین مراسم دانش آموزان دختروپسرخرمشهری با مشتهای گره کرده شعار مرک برامریکا ومرگ براسرائیل را طنین انداز وبدینوسیله استکبار جهانی ودرراس آن آمریکای جنایتکار رامحکوم نمودند.
حجه الاسلام بحرانی سخنران برنامه ضمن سخنان خود عنوان نمود: آمریکای جنایت کار، اصل مشکلات درمنطقه است وبرای همیشه دشمن انقلاب ما خواهد ماند.
درادامه برنامه پرچمهای آمریکا واسرائیل توسط فرزند شهید مدافع حرم عسکری فر به آتش کشیده شد.
پایان بخش مراسم، پس از اهدای یک جلد کلام ا.. مجید توسط مدیریت آموزش وپرورش خرمشهر به فرزند این شهید سعید، بیانیه رسمی این روز با فریاد های الله اکبر حاضران قرائت گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.