توصیه خبری استاندار خوزستان به اصحاب رسانه

خورنا: استاندارخوزستان گفت : امروز دشمن جنگ تمام عیار اقتصادی علیه كشوربراه انداخته است ،درتلاش است تا یاس و ناامیدی، دشمن درصدد است حتی بازار ارز ومواد غذایی كشور را تحت تاثیر قراردهد و همراه آن جنگ نرم و روانی براه اندازد.

حجازی با تبریك روز خبرنگار ، اصحاب رسانه را به هوشیاری دعوت كرد و افزود: شماها عزیزان باید با انتشار محصولات خبری بهنگام ازتوانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی استان ، به ویژه از تولیدات صنعتی و كشاورزی بومی ، صاحبان آنها را تشویق و درحفظ رضا مندی و امید درمردم كوشا باشید.

استاندارخوزستان بااشاره به سال پایانی دولت مهرورز درخوزستان افزود: خدمات نظام و دولت را درهفته دولت به اطلاع مردم برسانید . اگر ازعملكرد استاندار و مدیران انتقاد دارید ، بنویسید اما كارها و خدمات نظام را نباید تضعیف كرد تا یاس و ناامیدی درمردم ایجاد نشود.

استاندارخوزستان ازمعاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان خواست با تشكیل كارگروهی ، مشكلات رسانه ها را رصد كرده تا برای حل این مشكلات با همكاری سایردستگاهها ، چاره جویی شود.

حجازی نسبت به برگزاری مراسم ویژه پاسداشت روز خبرنگار به مناسبت هفده مرداد ماه درخوزستان تاكید كرد و گفت: در این روز باید از خبرنگاران تجلیل خوبی بعمل آید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.