بررسی آخرین وضعیت داروهای تنفسی استان خوزستان

خورنا – صبح امروز جلسه ای به منظور هماهنگی های نهایی برای تدارک و توزیع داروهای تنفسی استان خوزستان در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دکتر حسین برزگر، با اشاره به اینکه این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت داروهای تنفسی و با توجه به ازدحام مراجعه بیماران به داروخانه ها در بیمارستان ها، درمانگاه ها و داروخانه های شبانه روزی در این معاونت برگزار شد، گفت: این جلسه با حضور معاونان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دانشکده های آبادان و بهبهان و مدیران شرکت های پخش تشکیل شد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه این جلسه دوازدهمین جلسه ستاد توزیع دارو استان خوزستان است که در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد، افزود: در این جلسه مدیران شرکت های دارویی به بیان آخرین اقدامات خود و برنامه های آینده برای ذخیره لازم داروهای مورد نیاز پرداختند، همچنین این مدیران آمادگی خود را برای توزیع سریع داروهای مورد نیاز اعلام کردند.
دکتر حسین برزگر همچنین به بیان اقدامات انجام شده از زمان آغاز بارش ها تا کنون در زمینه بازدید مستمر از داروخانه ها در بیمارستان ها، درمانگاه ها و داروخانه های شبانه روزی پرداخت و گفت: بنده به نوبه خودم از حضور موثر داروسازان در ارائه خدمات دارویی در داروخانه های بازدید شده و شرکت های پخش دارو که با توزیع سریع دارو در اوج بارندگی ها به کمک بیماران دردمند شتافتند تشکر و قدردانی می کنم.
این مقام مسوول در پایان این جلسه از دستور سازمان غذا و دارو در اختصاص سهمیه ویژه داروهای تنفسی به استان خوزستان خبر داد و گفت: برای تحویل دارو تا صبح دوشنبه این هفته به پخش های دارویی استان نیز هماهنگی انجام شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.