برگزاری نشست لزوم تحزب و فعالیتهای سیاسی توسط حزب ندای خوزستان

خورنا- جلسه عمومی و هفتگی حزب ندای ایرانیان شعبه خوزستان برگزار میگردد.
این جلسه با موضوع لزوم تحزب و فعالیتهای سیاسی-اجتماعی در ایران )
با حضور دکتر حسین زاده برگزار خواهد شد.
زمان:دوشنبه مورخ ۹۴/۰۸/۴ راس ساعت۱۸/۳۰
مکان:امانیه.خ خرم.کوچه خرد(روبروی اموزش و پرورش) پ ۴

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.