کارگران شهرداری شوشتر هشت ماه حقوق معوقه طلبکارند

کارگران پیمانکاری شهرداری شوشتر از پرداخت نشدن نزدیک به هشت ماه طلب مزدی خود خبر می‌دهند .

این کارگران در تماس با خبرنگار خورنا در شوشتر گفتند: نزدیک به ۳۰۰ کارگر هستیم که بصورت قراردادی در قسمت‌های مختلف ستادی و خدماتی شهرداری شوشتر مشغول کاریم.

براساس گفته این کارگران بصورت مشخص حجم معوقات مزدی آنها تا حدود هشت ماه برآورد می‌شود.

طبق این اظهارات به غیر از چند ماه مزد پرداخت نشده آنها بابت مقدار معینی از حق بیمه نیز طالبکارند و جدا از آن هنوز بابت عیدی و پاداش سال گذشته با آنها تسویه حساب نشده است .

کارگران شهرداری شوشتر با یادآوری اینکه تا پیش از این ، پس از برپایی هر اجتماع صنفی اعتراضی ، قرارداد تعدادی از همکاران آنها تمدید نشده‌ است افزودند: این اتفاق باعث شده است تا این بار آنها از هرگونه کُنِش صنفی و اعتراضی پرهیز کرده اند .

در اینباره فلسفی زاده ، شهردار شوشتر نیز با تایید خبر پرداخت نشدن معوقات مزدی کارگران قراردادی شاغل در شهرداری شوشتر گفت : مشکلات مالی شهرداری شوشتر در سالهای گذشته و عدم توانایی پرداخت مطالبات پیمانکاران ، عامل اصلی عقب افتادن دستمزد و مزایای کارگران است .

فلسفی زاده افزود: شهرداری شوشتر بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان به نهادها و سازمان های مختلف و از جمله به پیمانکاران ، بدهکار است ./

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.