لزوم آموزش سیاسی دانش آموزان برای شرکت در انتخابات مجلس

خورنا – مهدی رفیعی دهکردی گفت : ما انتخابات مجلس را در پیش رو داریم و باید به دانش آموزان در جهت انتخاب درست ، آموزش های سیاسی لازم را بدهیم تا تکلیف خود را برای انتخاب نمایندگان اصلح به خوبی انجام دهند.

به گزارش خبرنگار پانا، مهدی رفیعی دهکردی در شورای برنامه ریزی مدیریت سازمان دانش آموزی خوزستان گفت : فلسفه ی وجودی تمامی تشکیلات آموزش و پرورش دانش آموزان هستند و وظیفه ی همگی ماست تا اهداف معنوی واژه ی تعلیم و تربیت را در آموزش و پرورش محقق سازیم .

وی با اشاره به اینکه هدف فرآیند تعلیم و تربیت ایجاد یک جامعه ی سالم است ، خاطر نشان کرد: تمام متخصصان اظهار کرده اند که تعلیم و تربیت یک فرآیند مشارکتی است که خود دانش آموز نیز باید در آن نقش فعال ایفا کند و اگر دانش آموز دراین خصوص نقش فعالی نداشته باشد فرآیند تعلیم و تربیت فقط به صورت یه تئوری باقی خواهد ماند و تبدیل به یک رفتار نخواهد شد .
رفیعی با اظهار اینکه آموزش و پرورش باید ساختارهای لازم برای تبدیل تعلیم و تربیت به یک رفتار نهادینه را فراهم آورد ، خاطر نشان کرد: جامعه ای که می خواهد در آینده از تعلیم و تربیت خود نتیجه بگیرد باید ساختار سازی کند و ایجاد تشکیلات دانش آموزی همانند سازمان های دانش آموزی ، بسیج و شوراهای دانش آموزی بخش هایی از این ساختارها هستند که می توانند دانش آموزان را برای ورود به جامعه وداشتن یک زندگی اجتماعی سالم آماده کنند .
وی با اشاره به اینکه معاونت پرورش در سال جاری ۶ الویت با محوریت دانش آموزان را برای خود تعریف کرده است ، اظهار داشت : پرداختن به مباحث اعتقادی ، سیاسی ، اقتصاد و کارآفرینی، زیباشناختی ، هنر و سلامت زیستی از الویت هایی است که در سال تحصیلی آینده در دستور کار معاونت پرورشی قرار دارد و با محوریت دانش آموزان انجام خواهد شد .
رفیعی در ادامه ضمن تاکید بر آگاهی بخشی به دانش آموزان در خصوص مسائل سیاسی گفت : ما انتخابات مجلس را در پیش رو داریم و باید به دانش آموزان در جهت انتخاب درست ، آموزش های سیاسی لازم را بدهیم تا تکلیف خود را برای انتخاب نمایندگان اصلح به خوبی انجام دهند .
وی همچنین با اشاره به لزوم پرداختن به مسائل مذهبی در مدارس گفت : ما به عنوان یک جامعه ی اسلامی باید اخلاق را در مدارس ترویج کنیم .برپایی نماز و تشکیل گارد پرچم جزو هویت های ماست که باید به آنها پرداخته شود .
معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش با اشاره به پروژه ی مهر گفت : باید توجه داشته باشیم که مهر امسال با دهه ی ولایت و امامت و هفته ی دفاع مقدس تقارن دارد و در پروژه ی مهر حتما باید به این نکات توجه کردو در این راستا پیشنهاد می شود که سر در مدارس در جهت بزرگداشت این ایام و همزمانی با نوروز علم و دانش ، نورافشانی شود تا دانش آموزان تفاوت پروژه ی مهرامسال را با سالهای گذشته احساس کنند .
وی همچنین در خصوص رعایت بهداشت در مدارس و ارائه ی تغذیه ی سالم به دانش آموزان گفت : ما سلامتی دانش آموزان را با منفعت هیچکس مبادله نخواهیم کرد و ارائه ی تغذیه ی صحیح در مدارس و روند اخذ مجوز های قانونی توسط بوفه های مدارس را با جدیت دنبال می کنیم .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.