بخش شرقی پروژه مسکن مهر فرهنگ شهر در شوشتر گاز ندارد / چند هزار خانوار در مسکن مهر شوشتر محروم از آسفالت هستند

خورنا – بخش شرقی پروژه مسکن مهر فرهنگ شهر در شوشتر گاز ندارد .

به گزارش خبرنگار خورنا از شوشتر ، با وجود پیگیریهای شهروندان ساکن در پروژه مسکن مهر شوشتر ولی بخش شرقی پروژه مسکن مهر که در فرهنگ شهر قرار دارد فاقد گاز می باشد .
سالها است که اعضای تعاونیهای مسکن مهر در شوشتر ، منتظر تکمیل پروژه مسکن مهر می باشند تا بتوانند بدون دغدغه در واحدهای مسکونی خویش سکنی گزینند .
حال بعد از گذشت سالها هنوز پروژه مسکن مهر شوشتر از مشکل گازکِشی ، مخابرات و روکش آسفالت برخوردار می باشد و اعضای تعاونیهای مسکن مهر چشم انتظار تکمیل پروژه مسکن مهر در شوشتر می باشند .

لازم به ذکر است که مردم ساکن در پروژه مسکن مهر فرهنگ شهر شوشتر بارها از شرکت گاز ، فرمانداری ، اداره تعاون ، اداره راه و شهرسازی و اتحادیه تعاونیهای مسکن مهر شوشتر درخواست نموده اند که مشکل گاز و آسفالت خیابانهای مسکن مهر را برطرف نمایند ولی تاکنون هیچ توجهی به درخواستهای مردم در این منطقه نشده است و همچنان شهروندان ساکن در پروژه مسکن مهر فرهنگ شهر شوشتر در محرومیت گاز و آسفالت قرار دارند ./

گزارش تصویری خبرنگار سایت خبری – تحلیلی پیک شوشتر از مشکل گاز و آسفالت مسکن مهر فرهنگ شهر در شوشتر : www.peikshushtar.ir

2 3 4 5 6 7 8 9 10

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.