عکس: لباس نظامی شمخانی در دیدار با هاموند

خورنا -لباس نظامی شمخانی در دیدار با هاموند

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-08-24 11:33:58Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-08-24 11:34:02Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • واقعا این لباس برای چنین دیداری ضایع و بی مناسبت بود .