برنامه های دهه کرامت دزفول توسط ارشاد اسلامی اعلام گردید

خورنا – نادر سعادتی رییس اداره ارشاد اسلامی دزفول در گفتوگو با خورنا به تشریح برنامه های دهه کرامت پرداخت
شرح برنامه ها :
۱-تقدیر از فعالان قرآنی روز یکشنبه در مسجد پاسداران
۲- تقدیر از موسسه قرآنی حضرت مریم شهرستان دزفول و هنرمندانی که جز سی قرآن کریم کتابت نمودند
۳- با همکاری سپاه پاسداران از ۳ کانون فعال فرهنگی در مسجد امام سجاد (ع) تقدیر به عمل خواهد آمد .
۴-حرکت نمادین کاروان امام رضا (ع)
۵- نمایش طنز دس دسا علیرضا با موضوعیت امام رضا (ع) و مشهد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.