قائم مقام وزیر کشور: در موضوع استانداران و فرمانداران اصل بر عدم تغییر است

خورنا -قائم‌مقام وزیر کشور با بیان اینکه در موضوع استانداران و فرمانداران اصل بر عدم تغییر است، گفت:‌ اما در هر صورت استانداران و فرمانداران باید بتوانند انتظارات مردم از دولت و شعارهای رئیس‌جمهور و برنامه‌های دولت را اجرایی کنند.

حسینعلی امیری قائم‌مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤالی درباره روند تغییر استانداران و فرمانداران اظهارداشت: در موضوع استانداران و فرمانداران اصل بر عدم تغییر است اما در هر صورت استانداران و فرمانداران باید بتوانند انتظارات مردم از دولت و شعارهای رئیس‌جمهور و برنامه‌های دولت را اجرایی کنند.

سخنگوی وزارت کشور بر همین اساس افزود: در این راستا ما مرتباً در حال ارزیابی استانداران و فرمانداران هستیم.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.