انتصاب سرپرست جدید باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد ماهشهر

خورنا -سرپرست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، پیرو مذاکرات و پیشنهاد دکتر مازیار نوعی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر و اعلام نظر از سوی دکتر کریم زارع رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا فلاحت عضو هیئت علمی واحد ماهشهر، به عنوان سرپرست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد دانشگاهی منصوب شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.