راه اندازی کارخانه قند جدید در شوش

خورنا – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان از راه اندازی یک کارخانه قند ۱۰ هزار تنی در این استان خبر داد.

نورا… حسن زاده روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار خورنا، اظهار کرد: با توجه به آمار جهاد کشاورزی خوزستان مبنی بر افزایش تولید چغندرقند در این استان، راه انداری یک کارخانه جدید قند در شهرستان شوش در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین گفت: احیای کارخانه تعطیل شده قند دزفول نیز جزو برنامه ها است.

حسن زاده افزود: کارخانه قند دزفول که متعلق به بخش خصوصی است، اعلام ورشکستگی کرده و در حال تسویه حساب و بدهی خود است که پس از آن به مزایده گذاشته و فعال می شود.

وی با اشاره به برنامه افزایش تولید چغندر قند خوزستان، تاکید کرد: به همین دلیل ضرورت دارد گام های جدیدی برای راه اندازی کارخانه قند دزفول و یک کارخانه قند جدید برداشته شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: هم اکنون به دلیل تعطیلی کارخانه قند دزفول و نبود کارخانه قند درخوزستان، محصول تولید شده چغندر قند این استان، به استان های دیگر برای فرآوری می رود.

کشت چغندر قند در خوزستان از سال ۱۳۴۲ آغاز شده است با این حال بیش از یک دهه است که کارخانه قند دزفول تعطیل شده است. به تبع تعطیلی این واحد تولیدی کشت چغندر قند نیز در خوزستان متوقف شد که اثرات سویی در کشاورزی منطقه به همراه داشت.

از پارسال کشت چغندر قند در شمال خوزستان از سرگیری شده و به گفته محمد قاسمی معاون جهاد کشاورزی استان در سال زراعی ۹۴-۹۳ برای چهار هزار و ۷۰۰ هکتار چغندر قند با کارخانه های قند اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد قرارداد منعقد شده است و در مجموع ۳۲۰ هزار تن چغندر قند تولیدی خوزستان به این سه استان حمل می شود.

سطح زیرکشت چغندر قند در خوزستان تا ۵۰ هزار هکتار قابل توسعه است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • کارخانه قند دزفول نه کارخانه قند شوش.اون مال زمانی بودکه شوش از توابع دزفول بوده