محیط زیست خوزستان به مرحله خطرناکی نزدیک می شود

خورنا – خوزستان امروز مواجه با یک فاجعه زیست محیطى است با علم به تمام شاخصه هایى که باعث اطلاق لفظ «فاجعه » مى گردد.

زیرا آب ،هوا و زمینهاى منطقه به نحو خطرناکى متأثر از مجموعه عوامل و متغیرات موجود، آسیب پذیر گشته و در بسیارى نقاط حتى دچارآسیبهاى جدى و جبران ناپذیر شده اند.

شاهد احتضار تالابهاو نخیلات استان هستیم . کشاورزى،دامپرورى و صیادى بحالت نیمه فلج درآمده و پوشش گیاهى بسرعت در حال ازبین رفتن است.

فرسایش خاک در زمینهاى مستعد کشاورزى و پدیده تلخ و هولناک شورى رودخانه ها که در حال نابودى طبیعت است و متأسفانه هر روز شاهد ازدیاد آن هستیم و همچنین بحران ریزگردها که یکى از پیامدهاى این تخریبها و تغییر اقلیم است.

متأسفانه شواهد امر حکایت از آن دارد که در حال ورود به مرحله خطرناک و بحرانی تری هستیم. البته بخش قابل توجهى از این معضلات دهشتناک محیط زیست در خوزستان، ناشى از دستکارى انسان در طبیعت و همچنین از عوارض ناخوشایند توسعه ناپایدار می باشد.

توسعه ایى که در استان و بویژه در پنجاه سال اخیر صورت گرفته فقط با هدف استحصال بیشتر و بهره بردارى افزونتر و سریعتر ازمنابع و استعدادهاى استان خوزستان بوده و کمتر به سایر ابعاد توسعه و همچنین صیانت از همین منابع براى نسلهاى آینده پرداخته شده است.

انتقال هاى بى رویه و بعبارتى خودخواهانه آب که بدون بررسى کارشناسانه و یا عدم اعتنا به نظرکارشناسان از بالادست و سرچشمه رودخانه ها انجام گرفته و مى گیرد ،مهمترین و اصلى ترین عامل نابسامانى و گرفتاریهاى امروز ماست.

کاهش شدیدمنابع آبى در این اقلیم خشک و گرم ،باعث ازبین رفتن تدریجى شاخصهاى حیات شده و وخامت امر بجایى رسیده که گیاه بومى و با استقامت زیاد نخل نیز تاب مقاومت را از دست داده و در چند روز گذشته نیزشاهد تلف شدن تعداد قابل توجهى آهوى زرد خوزستان این گونه نادر حیات وحش بودیم که به طرز تأسف برانگیز و دردآورى قربانى کانالهاى انتقال آب کرخه شدند.

برخلاف آن چه اظهار می شود انتقالها همچنان ادامه دارد و تلاشهاى صورت گرفته براى اقناع مسئولان وزارت نیرو در جهت توزیع عادلانه آب با حفظ حقوق طبیعى پایین دست رودخانه ها تاکنون با توفیق قابل ذکرى همراه نبوده است.

آن چه دراین شرایط بعنوان یک اولویت باید مطرح و عملی گردد، لزوم حمایت از گروههاى مردم نهاد ، کارشناسان وفعالان دلسوز در زمینه محیط زیست مى باشد تا براى مقابله با این فاجعه گریز ناپذیر آمادگى عمومى حاصل گشته و ضمن پرسشگرى وتبادل شفاف و واقعى اطلاعات، بعنوان حلقه ارتباطى مردم و مسئولین شاهد هماهنگى و همکارى بیشتر در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه ممکن و درکوتاهترین زمان باشیم و گرنه روند موجود آینده تاریکى را براى وضعیت محیط زیست در اکوسیستم های مختلف انسانى،گیاهى و جانورى خوزستان رقم خواهد زد.

آخرکلام اینکه ؛ باید بپذیریم که از مرحله بحران گذشته وبه مرز یک فاجعه زیست محیطى نزدیک شده ایم!

مسعود کنعانى
فعال اجتماعى و محیط زیست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.