تشکیل جلسه بررسی وضعیت داروخانه های شبانه روزی خوزستان

خورنا – دبیر کارگروه امور داروخانه ها، توزیع دارو و بازرسی” انجمن داروسازان خوزستان از تشکیل جلسه برای بررسی وضعیت داروخانه های شبانه روزی استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خورنا از اهواز، دکتر فرزانه گله دار در جلسه ای که به همین منظور در معاونت غذا و داروی این دانشگاه برگزار شد، گفت: چرایی وجود شبانه روزی، مکان یابی داروخانه، تعریف سطح ارائه خدمت و تحلیل شرایط موجود داروخانه های شبانه روزی را مهمترین موضوع و دستور کار این جلسه بیان کرد.
وی در ادامه کافی بودن تعداد شبانه روزی، مطلوب بودن کیفیت ارائه خدمات فعلی این داروخانه ها، تامین امنیت لازم برای فعالیت شبانه روزی ها، حاشیه سود لازم برای ادامه فعالیت، چگونگی حضور تعداد مسئولین فنی برای هر شیفت، توجیه اقتصادی برای افزودن مسئول فنی برای مؤسس و در نهایت مکفی بودن حقوق مسئول فنی را از مهمترین مسائل مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و افزود: با توجه به کمبود داروخانه های شبانه روزی، در ایام تعطیل و کثرت مراجعه کنندگان، راهکار مناسب برای رفع این مشکل مطرح شد.
گله دار، ایجاد داروخانه های شبانه روزی برتر براساس مجوزهای قانونی با مکان یابی استراتژیک و در نظر گرفتن تمامی استانداردهای لازم از نظر فضا، محیط داخلی، نرم افزارها، ارتباطات بین شبکه ای داروخانه ها، خدمات مشاوره ای به بیماران و غیره به طوریکه قابلیت رو نمایی به عنوان یک داروخانه استاندارد جامع و برتر داشته باشد، را از اهداف برگزاری این جلسه برشمرد و گفت: داروخانه های شبانه روزی ویترین داروخانه شهر محسوب می شوند. 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.