عملکرد سازمان اتوبوس رانی بندرماهشهر روبه جلو است

خورنا – مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندرماهشهر گفت: عملکرد سازمان اتوبوس رانی بندرماهشهر روبه جلو است

حسین صفری مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی بندر ماهشهر در گفتگو با خورنا طی گزارشی اهم اقدامات و عملکرد این سازمان را در اردیبهشت ماه سال جاری را اعلام کرد و بیان داشت:  تعداد مسافرین جابجا شده با کارت بلیط، ۳۲ هزار نفر، تعداد مسافرین جابجا شده بدون کارت بلیط ۱۳ هزار نفر، تعداد مسافرین جابجا شده به منظور بزرگداشت مناسبت های مذهبی و ایام خاص ۸ هزار نفر، تعداد روزهای کارکرد مفید پس از کسر ایام تعطیل و جمعه ۲۴ روز، تعداد اتوبوس های فعال ۲۴ دستگاه، آمار جابجایی مسافر توسط هر دستگاه اتوبوس در یک ماه ۲ هزار نفر و میانگین روزانه مسافر جابجا شده توسط هر دستگاه اتوبوس ۹۳ نفر بوده است.

وی در پایان ضمن اشاره به توسعه حمل و نقل عمومی، خاطرنشان کرد: عملکرد سازمان اتوبوس رانی بندرماهشهر روبه جلو است و تلاش ما بر این است تا حمل و نقل عمومی را در بندرماهشهر توسعه دهیم و مردم را به استفاده از این خدمات تشویق کنیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.