آیا فرمانداری شوشتر مجوز فرمانداری ویژه را می گیرد ؟

خورنا -فرمانداری ویژه یکی از مراکز دولتی وابسته به وزارت کشور است که از نظر سلسله‌ مراتب اداری فراتر از فرمانداری و کمتر از استانداری قرار دارد .

فرمانداری ویژه بخش عمده‌ایی از اختیارات استانداری را دارد و تشکیلاتی است که از فرمانداری گسترده‌ تر ، توانمندتر و بزرگتر ولی از استانداری ، کوچکتر و محدودتر است.

در استان خوزستان شهرستانهای دزفول و آبادان فرمانداری ویژه دارند و هم اکنون به تازگی نیز فرمانداری خرمشهر مجوز فرمانداری ویژه را به دست آورده است .

حال باید دید که آیا فرمانداری شوشتر مجوز فرمانداری ویژه را خواهد گرفت تا شهرستان شوشتر هم از امتیازات آن بهره مند گردد یا خیر ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.