شورای شهر مسجدسلیمان سرمایه گذاران را طرد می کند ؟!

خورنا – ساخت و سازهای غیرمجاز که حتی بعضی از آنها خارج از محدوده شهری هستند و مشخص نیست به چه شکلی مجوز فعالیت و ساخت و ساز گرفته اند

در حالی که بسیاری شهرها در فکر جذب سرمایه ها جهت رشد و توسعه پایدار می باشند اما در مسجدسلیمان این نگاه وجود نداشته و حتی بیشترین موانع و کارشکنی برای سرمایه گذاران ایجاد می شود. بعبارتی دیگر مادامیکه بستر و فضای مناسبی جهت فعالیت سرمایه گذار نباشد بخش خصوصی امکان اینکه توسعه پیدا کند وجود نداشته و سرمایه گذار بتدریج طرد می شود.
 
شهرداری و شورای شهر مسجدسلیمان که می بایست جهت جذب سرمایه گذار پیشگام باشند اما اینروزها شاهد رفتارهایی  بعضا سلیقه ای  از سوی برخی از  آنها می باشیم.این در حالی ست که سالیان سال در مناطق مختلف شهر از جمله ورودی شهر و هشت بنگله ،نفتک و دیگر مناطق افرادی با دور زدن قانون و همچنین با اعمال روشهایی اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز نموده که با این شیوه ضربه های مهلکی به معماری و مهندسی شهر وارد می شود.اما متأسفانه  واکنش درخوری  از سو ی نهادهای مسئول صورت نپذیرفته که این خود جای سوال دارد.
 
ساخت و سازهای غیرمجاز که حتی بعضی از آنها خارج از محدوده شهری هستند و مشخص نیست به چه شکلی مجوز فعالیت و ساخت و ساز گرفته اند.این در حالی ست که افراد مستضعفی در منطقه نمره ۲ با احداث ساختمانهای مسکونی و هزینه های هنگفتی که انجام داده اند پس از مدتی کلیه ساختمانهای آنها تخریب می شوند اما ساخت و سازهای غیرمجاز،غیراصولی و فاقد استاندارد هر روز در مسجدسلیمان بیشتر می شوند.
 
و اما از طرف دیگر سرمایه گذاران فضایی جهت فعالیت مناسب در راستای رشد و توسعه شهر ندارند که نمونه بارز آن سرمایه گذار مسجدسلیمانی آقای ایرج عالیپور به عنوان سرمایه گذار احداث مجموعه فرهنگی، رفاهی (هتل) بوده که قصد ساختن اولین هتل در مسجدسلیمان را دارد که با عدم همکاری مناسب از سوی نهادهای مسئول مواجه شده است.
 
عالیپور در گفتگو با خبرنگار ما گفت: علاقه ویژه و تعلق خاطر به زادگاهم من را ترغیب کرد تا تصمیم به ایجاد یک هتل ۴ ستاره روبروی ترمینال را داشته باشم اما در سال گذشته زمانی که زمین را محصور کردیم با ممانعت یکی از اعضای شورای شهر مواجه شدیم که شخصاً در محل کار حضور پیدا کرد و لوازم شرکت ما را جمع آوری نمود.
 
عالیپور اضافه کرد:با توجه به انجام پیگیری های لازم و همچنین با در دست داشتن سند مالکیت به ایجاد کلیه تجهیزات (آب و برق و.. ) به فعالیت خود ادامه دادیم اما باز هم در روز جمعه گذشته شهرداری به محل کار ما مراجعه کرده و اقدام به تخریب کلیه دیوارهای زمین هتل شده است.
 
بعبارتی دیگر آقای عالیپور یکی از این موارد در امر سرمایه گذاری است که نمونه سلیقه ای عمل نمودن برخی از  نهادهای مسئول شورای شهر را نشان می دهد.
 
جای بسی تأمل است که مسجدسلیمان مملو از ساخت و سازهای غیرمجاز است که نه تنها با آنها برخوردی نمی شود بلکه مجوز ساخت به آنها هم داده می شود. از اینرو  این موضوع هر انسان مسجدسلیمانی را به فکر فرو می برد که حتی در مهمترین وجه شهرسازی شهردار و شورای شهر مسجدسلیمان با دوگانگی رفتار و سلیقه ای عمل می کنند که امیدواریم شورای شهر با توجه به مشکلات عدیده شهر مظلوم مسجدسلیمان به رشد و توسعه آن بپردازند و در ایجاد ساخت و سازها با وحدت رویه و نگاهی اصولی در بهبود وضعیت فعلی این شهر کوشش نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.