باهمت جمعی از اصحاب رسانه و فعالان اصلاح طلب؛

شورای هماهنکی اصلاح طلبان خرمشهر تشکیل شد

باهمت جمعی از فعالان اصلاح طلب وفعالان رسانه ای اصلاح طلب شهرستان خرمشهر ، شورای هماهنکی اصلاح طلبان خرمشهر تشکیل شد.

خورنا – باهمت جمعی از فعالان اجتماعی وفعالان رسانه ای اصلاح طلب شهرستان خرمشهر ، شورای هماهنکی اصلاح طلبان خرمشهر تشکیل شد.
این شورا بمنظور آغاز فعالیت تشکیلاتی وقانونی جهت خدمت به شهر متشکل ازاشخاص ، احزاب و گروه های سیاسی ، رسمی و قانونی و با پیشینه اصلاح طلبی که سال هاست تحت این عنوان در کشورفعالیت می نمایند تشکیل می شود.
ااین شورا امیدواراست ضمن فعالیت قانونی در جهت پیشرفت وتوسعه خرمشهر باهمفکری و همراهی تشکل های سیاسی همفکر ، بتواند فرهنگ مشارکت را در بین مردم نهادینه کنیم .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.