لزوم تلاش همگانی تمامی دستگاه های اجرایی بندرماهشهر جهت مدیریت مناسب پسماند

آمنه محتشمی – خورنا – سالم عبادی،معاون فرماندار در جلسه امروز مدیریت پسماند شهرستان گفت:مدیریت پسماند شهرستان با توجه به اینکه با سلامت افراد در ارتباط است ،از این رو باید به این موضوع مهم به صورت صحیح و کاملا کارشناسانه و همچنین با همکاری همگانی دستگاه ها مدیریت شود.

وی با تآکید بر ضرورت برخورد جدی با متخلفان این زمینه ادامه داد:موضوع جمع آوری و تخلیه پسماندهای شهرستان بایستی به خوبی مدیریت شود و به نحوه ی اجرای این موضوع نظارت دقیق و جود داشته باشد و به متخلفان اجازه داده نشود خللی در این امر وارد نمایند.

عبادی به دیگر ضرورت های موجود در زمینه مدیریت پسماند اشاره نمود و گفت:باید تجهیزات و ماشین آلات کاملا تخصصی در این زمینه به کار گرفته شود و به گونه ای نباشد که جمع آوری و تخلیه پسماندها به صورت غیر اصولی و پرهزینه اجرا شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:بحث مبدا این معضل بسیار حائز اهمیت است و باید با توجه به آ« و در نظر گرفتن تمامی جوانب کار به صورت کارشناسانه با همکاری تمامی دستگاه ها به این مسآله پرداخته شود.

معاون فرماندار در پایان جلسه با تآکید بر لزوم پرداختن به موضوع پسماندهای شهرستان و رفع مشکلات آن اظهار کرد:با توجه به اینکه مردم این شهرستان با مشکلات زیادی رو برو هستند،نباید به مسائل اینچنینی غافل شد، بنابراین بایستی تمامی مسولین دلسوزانه جهت رفع مشکلات مدیریت پسماند شهری و ارائه راه کارهای مناسب همت نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.