انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

خورنا – دکتر حسین برزگر به عنوان سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در حکمی که از سوی دکتر اسماعیل ایدنی رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز صادر شد، دکتر حسین برزگر به عنوان سرپرست معاونت غذا و داروی این دانشگاه منصوب شد.
گفتنی است: دکتر اسماعیل ایدنی در پاسخ به استعفای کتبی دکتر بهزاد شریف مخمل زاده از سمت معاونت غذا و داروی دانشگاه برای استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور موافقت، و از زحمات بی شائبه ایشان در کسب موفقیت های برجسته کشوری در طول مدت خدمت و همچنین برافراشته نگه داشتن پرچم عملکرد مثبت دانشگاه در حوزه غذا و دارو تقدیر و تشکر و برای ایشان آرزوی موفقیت و سرافرازی کرد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.