چه کسی می گوید ساخت و سازها در کارون غیر مجاز است؟/اگر اینجوری است نباید پایه های پل در کارون باشد

خورنا احمد سیاحی گفت:تاسیساتی که امروز در کنار کارون در حال ساخت است تاثیر آنچنانی بر هیدرولوژی و اکولوژی کارون ندارد.

به گزارش خورنا، احمد سیاحی معاون عمرانی استاندار خوزستان در گفتگو با رهیاب در پاسخ به این سوال که آیا ساخت و سازها در حاشیه کارون مجوز دارد گفت: همه همانگی ها انجام گرفته است چه کسی می گوید ساخت و سازها در کنار کارون غیر مجاز است؟
وی ادامه داد:تاسیساتی که امروز در کنار کارون در حال ساخت است تاثیر آنچنانی بر هیدرولوژی و اکولوژی کارون ندارد.
سیاحی گفت:متولی کارون و آب استان، سازمان آب و برق استان خوزستان است ما جلسات متعددی را با دوستان داشتیم و در خصوص سازه های قایقرانی و اسکله هایی که وجود دارد صحبت کرده ایم.
وی افزود:باید سازه هایی در حاشیه رودخانه ایجاد شود که تاثیر سویی روی جریان آب ایجاد نکند ما همه این کارها را با حفظ این شرایط انجام داده ایم.
 معاون عمرانی استاندار خوزستان در پاین گفت:اگر اینجوری است نباید پایه های پل در رودخانه کارون وجود داشته باشد در صورتی که ما نه پل بر کارون احداث کرده ایم و پایه همه آنها در رودخانه کارون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.