خورناکلنگ احداث دبستان جدید التاسیس شهید مطهری مینوشهر با حضور خیر مدرسه ساز ، جناب آقای اخباری، جمعی از مسؤولینشهر واستان ، مردم محلی و همچنین با حضور جناب آقای رفیعی مدیر آموزش و پرورش خرمشهر برگزار گردید .

احداث دبستان جدید توسط یک خیردر مینوشهر از توابع خرمشهر

خورناکلنگ احداث دبستان جدید التاسیس شهید مطهری مینوشهر با حضور خیر مدرسه ساز ، جناب آقای اخباری، جمعی از مسؤولینشهر واستان ، مردم محلی و همچنین با حضور رفیعی مدیر آموزش و پرورش خرمشهر برگزار گردید .
سخنران این مراسم ، امام جمعه محترم مینوشهر بود ، وی طی سخنانی با اشاره به کمبودهای موجود فضای آموزشی و امکانات در خرمشهر و مینوشهر ، تداوم امر مدرسه سازی را در مینوشهر خواستار و از تلاش های خیرمحترم تقدیر نمودند .
درپایان مدیر آموزش وپرورش خرمشهر طی مصاحبه با واحد خبر صدا و سیمای آبادان ، با اشاره به کمبودهای موجود در زمینه فضاهای آموزشی و محدودیت اعتبارات بخش دولتی در این زمینه ، جلب مشارکت خیرین مدرسه ساز را ضروری دانسته ، ابراز امیدواری نمودند ، تا ضمن شناسایی و جلب خیرین محترم ، امکان بهره گیری از خدمات این عزیزان در توسعه آموزش و پرورش شهرستان بیش از پیش فراهم گردد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.