انتصابات جدید در شهرداری اهواز

خورنا طی احکامی جداگانه از سوی سید خلف موسوی، شهردار اهواز آقای موسی ممبینی  به عنوان سرپرست شهرداری منطقه ۸  و آقای عباس دغاغله به سمت سرپرست معاونت مشارکتهای اقتصادی و سرمایه گذاری  شهرداری اهواز منصوب گردید.

در حکم آقایان چنین آمده است: نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی به سمت سرپرستی شهرداری منطقه ۸ اهواز و معاونت مشارکتهای اقتصادی و سرمایه گذاری منصوب می شوید و امید است با توکل به درگاه احدیت تمامی امکانات را در جهت خدمت به شهروندان شریف اهوازی بکار گیرید.
گفتنی است پیش از این زنده یاد قاسم الهایی مدیر منطقه ۸ شهرداری اهواز بود و محمد صفری نیز معاونت
مشارکتهای اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری اهواز را بعهده داشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.