حرف شما: درخواست پیگیری قطعی یک هفته ای اینترنت مخابرات خوزستان

حرف شما – خورنادر پیامی که از سوی یکی از کاربران خورنا ارسال شده، نسبت به وضعیت خدمات رسانی اینترنت شرکت مخابرات اعتراض خود را اعلام کرده اند. متن پیام:

من از کاربران اینترنت مخابرات خوزستان هستم و اینترنت من به مدت یک هفته هست که قطع شده و پشتیبانی این شرکت هیچ توضیحی جهت این قطعی به جز اینکه سرورشان مشکل پیدا کرده و اینکه کاربران زیادی به صورت راندوم با این مشکل مواجه شدند به من نمی دهند، و هیچ زمانی هم برای درست شدن این مشکل اعلام نمی کنند. بعضی از اپراتور ها هم به دروغ وعده درست شدن تا آخر شب را می دهند. از شما استدعا دارم به عنوان بهترین سایت خبری استان این مشکل رو پیگیری کنید. من از این سرویس اینترنت برای کارم استفاده می کنم و در طول هفته گذشته با مشکلات شدیدی مواجه شدم. با تشکر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.